Latgales dati
Dzimusi 1942. gada 18. janvārī.
Zinātniece (filoloģe, folkloriste, filoloģijas habilitētā doktore /1999/).
Vākusi Šķilbēnu un Baltinavas izloksnes materiālus.
Mātes dzimtene - Šķilbēnu pagasta Bilgas.
Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 215.lpp.