Latgales dati

1993. gada 29. decembris

Alberts Sarkanis (dzim. Preiļu raj. Arendolē) Viļņas Universitātē aizstāv disertāciju "Latviešu valodas Augšzemes sēlisko izlokšņu prosodija un vokālisms: eksperimentāls pētījums". Zinātniekam piešķirts filoloģijas doktora grāds.