Latgales dati

1906. gada 22. novembris

1906. gada 9. nocembrī pēc vecā stila.
Krievijā izdot agrārlikumu papildinājumi par zemes ierīcību un lietošanu /О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования/. Tie atļauj zemniekiem, izmantojot bankas kredītus, iegūt īpašumā zemi. Likums ļauj arī Latgales zemniekim dalīt tradicionālo sādžu (ciemu) un iziet viensētās. Tā Latgalē rodas t.s. vecsaimniecības, salīdzinājumā ar jaunsaimniecībām, kas radās Latvijas Republikas agrārās reformas laikā.
Laikaposmā no 1906. gada līdz 1914. gadam Latgalē izveidotas ap 15 tūkstoši viensētas, to apjoms bija 10 desetīnas.

Atsauces
  • “«О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования».” http://runivers.ru/bookreader/book10028/#page/1/mode/1up (15.10.2011).
  • “Kai it dališonos iz gobolim.” Drywa. 1911. 7.septembris.
  • Ertels, J. “Zemes ierīcibas darbi Latgalē.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1920. 1. novembris.
  • Latvijas agrārā reforma. Zemkopības ministrijas izd., 1930. 169. lpp.