Latgales dati

1938. gada 30. oktobris

Vieta baznīcas celtniecībai izraudzīta vidusskolas parkā, kur draudze ieguva īpašumā 0,5 ha. Baznīcas celtniecībai līdzekļus piešķīra baznīcas virsvalde, līdzekļu vākšanā bija iesaistīta arī Krāslavas tatviešu biedrība, kura 1933. gada 10. septembrī rīkoja koncertu ar Daugavpils ev. - lut. draudzes kora piedalīšanos.
Materiāli baznīcas celtniecībai sagādāti 1935. gada ziemā, izmantojot kokmateriālu transportēšanai ziemas ceļus.
Baznīcas pamatakmens iesvētīts 1936. gada 12. jūlijā. Spāru svētki notika 1937. gada 4. oktobrī.
Pati draudze dibināta 1922.gadā. Līdz baznīcas uzcelšanai dievkalpojumi notika Krāslavas ģimnāzijas telpās. Krāslavas draudzi līdz 1935. gadam 12 gadus apkalpoja Daugavpils mācītājs Arkādijs Rumpēteris. Kopš 1935. gada 10. marta draudzei bija savs mācītājs - Čikste. 1020 kg smago zvanu dāvināja Liepājas drāšu rūpnīcas direktors. Celtne izmaksāja 40.000 Ls.
Padomju laikā baznīcā ierīkota sporta zāle, izstāžu zāle.
1996. gadā draudze atjaunoja savu darbību.
Baznīca mūsdienās ir kultūras piemineklis, adrese - Grāfu Plāteru iela 2.

Atsauces
  • “Baznīcai spāru svētki.” Brīvā Zeme. 1937. 7. oktobris [foto].
  • “Kalpot dievam, kalpot tautai, kalpot valstij.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 2. novembris.
  • “Jauns dievnams.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 28.oktobris [foto].
  • “Jauns mācītājs.” Latgales Vēstnesis. 1935. 1. marts.
891d70d319b995384b19b9414b29f8b525eb9bfd
E7a2d9889bae13cbd147c1334860aab8b88603f2
E3acbb23a3bf3eb50adfc13b55bd1b0dedbed6cd
B4fe4042d431190bcdd2de640154021c933713e0