Latgales dati

1938. gada 13. novembris

Kalupes pagasta valde un vietējās organizācijas rīko Jāņa Salenieka godināšanas pasākumu sakarā ar viņa pārcelšanu uz Preiļiem. J.Salenieks 10,5 gadus bija pagasta valdes sekretārs un 30 gadus vietējās lauksaimniecības biedrības sekretārs.

Atsauces
  • “Atvadas no pagasta sekretāra.” Daugavas Vēstnesis. 1938. 16.novembris.