Latgales dati

1750. gada 2. janvāris

Datums minēts grāmatas tiutullapā, kurā ir pilns grāmatas nosaukums: „Inflantija savā sendienu un daudzpusīgajā līdz pat mūsu gadu simtenim vēsturē un revolūcijās; ar tejienes šļahtas senatnības un cieņas apliecinājumu, ar tiesībām un brīvībām, kas tai kopš veclaikiem un tagad kalpo; to visu apkopojis un poliskās pasaules zināšanai dzimtajā valodā sniedzis dižciltīgais pans Jans Augusts Hilzens, Inflantijas kastelāns, Braslavas tiesas stārosts, Tribunaļskas tā brīža maršals Tā Kunga 1750. gada 2. janvārī Viļņā V. Kar. Maj. akadēmiskajā drukātavā Societatis JESU.”
Tas ir pirmais apjomīgākais darbs par Latgali.

Atsauces