Latgales dati

1996. gada 16. janvāris

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas padomes sēdē promocijas darbu psiholoģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpilas Universitātes docētājs Valērijs Dombrovskis.
Promocijas darba tēma "Skolotāja priekšstats par bērna personību".