Latgales dati

1835. gada 22. jūlijs

Tā ievēl pārvaldi, kurā ietilpst pilsētas iedzīvotāji un cietokšņa kareivji. 1835.gadā uz Daugavpils cietoksni nozīmēts luterāņu mācītājs, ar cara rīkojumu cietoksnī draudzei piešķirta izremontēta ēka.
1835.gads tiek uzskatīts par draudzes dibināšanas laiku.
Tiek uzskatīts, ka cietoksnī dienējošie vācieši caram vizītes laikā 1834. gadā esot uzdāvinājuši bībeli un lūguši atsūtīt mācītāju. Lūgumu iesniedzis cimdu meistars Tobiass Dibells.

Draudzes mācītāji:
Johans Kristofs Fuhs /1835-1847/
M. Feijerabends /1848-1858/
K. Gruners Griners /1859-1869/
J. Buttners /1870-1908/
K. Feldmanis /1909-1918/
Patstāvīga mācītīja nav, draudzē kalpo Mačulāns, Stange /1918-1923/
A. Rumpēters /1923-/
Nikolajs Muižnieks
Jānis Bērziņš
Linards Rozentāls /1995-2000/
Aivars Gusevs /2002-2009/
Andis Lenšs /2011-/.

Draudzes priekšnieki:
Gustavs Helvigs /pirmais priekšnieks/
Jānis Jesse /20.gs. 20. gadi/
Andrejs Lucāns /20.gs. 30. gadi/

2003.gadā draudzē bija 171 loceklis.

Atsauces
  • “Daugavpils ev. - lut. draudzes vēsturiskais pārskats.” Latgales Vēstnesis. 1935. 4. oktobris.
  • Gruners, K. “Dinaburgas luteru draudze.” Latviešu Avīzes. 1860. gada 18., 25. februāris.