Latgales dati

1835. gada 22. jūlijs

Tā ievēl pārvaldi, kurā ietilpst pilsētas iedzīvotāji un cietokšņa kareivji. 1835.gadā uz Daugavpils cietoksni nozīmēts luterāņu mācītājs, ar cara rīkojumu cietoksnī draudzei piešķirta izremontēta ēka. Mācītājam bija palīgs - ķesteris.
1835.gads tiek uzskatīts par draudzes dibināšanas laiku.

1869. gada 22.jūnijā (vecais stils) sekoja imperatora atļauja luterāņiem noturēt dievkalpojums nevis cietoksnī, bet toreizējā jaunajā forštatē, kur dzīvoja ievērojams skaits luterticīgo (ĻVOVS min 1221 personu) sakarā ar dzelzceļa izbūvi. Cietoksnī dzīvojuši ap 380 luterticīgo.

Draudzes mācītāji:
Johans Kristofs Fuhs /1835-1847/
M. Feijerabends /1848-1858/
K. Gruners Griners /1859-1869/, ap 200.-300 ticīgo, bez kareivju skaita, kopš 1853.gada aprūpēja arī Daugavpils apriņķa luterticīgos, izņemot lielo Kreicburgas draudzi.
J. Buttners /1870-1908/
K. Feldmanis /1909-1918/
Patstāvīga mācītāja nav, draudzē kalpo Mačulāns, Stange /1918-1923/
A. Rumpēters /1923-/
Nikolajs Muižnieks
Jānis Bērziņš
Linards Rozentāls /1995-2000/
Aivars Gusevs /2002-2009/
Andis Lenšs /2011-/.

Draudzes priekšnieki:
Hagens /19.gs. 80.gadi//
Gustavs Helvigs /pirmais priekšnieks/
Jānis Jesse /20.gs. 20. gadi/
Andrejs Lucāns /20.gs. 30. gadi/

2003.gadā draudzē bija 171 loceklis.

Atsauces
  • “Daugavpils ev. - lut. draudzes vēsturiskais pārskats.” Latgales Vēstnesis. 1935. 4. oktobris.
  • Gruners, K. “Dinaburgas luteru draudze.” Latviešu Avīzes. 1860. gada 18., 25. februāris.
  • Lvov. I. N. Krepost - sklad Dvinsk. Istoričeskaja spravka. 1915. 54.-55. 102.-103.lpp.