Latgales dati
Dzimis (jaunais stils?) 1838. gada 8. aprīlī Muižciemā Remtes un Muižciema mācītāja (Saldus / Frauenburgā) Aleksandra Bitnera 7 bērnu ģimenē.
Luterāņu mācītājs (Daugavpils /1870-1908/).
Uz Daugavpili nozīmēts par mācītāju 1870. gada 19. jūnijā, līdz tam bija mācītāja palīgs Lielaucē.
Viņa kalpošanas laikā 1892.g.savākti līdzekļi ziedojumi Daugavpils luterāņu baznīcas celtniecībai.
Izcelsme dzimtai no Saksijas. Studējis Tērbatā /1857-1861/.
Iesvētīts par mācītāju 10.01.1865.
1908.gada 12.oktobrī draudzes skolā notika draudzes sapulce, kura Bittners informēja par savas darbības beigšanu pēc 38 gadiem Daugavpilī. Izteikta pateicība mācītājam.
baznīcas padomes priekšsēdētājs toreiz bija A.Koritz..
...........
...........
Myheritege:
Julius Georg Büttner, 1838 - 1914
Julius Georg Büttner ir dzimis diena mēnesis 1838, dzimšanas vieta, Alexander Andreas Büttner un Charlotte Konstanze Gertrud Büttner (dzimusi Kupffer).
Alexander ir dzimis 1803.gada 8. marts, Mitau, Jelgava, Jelgavas pilsēta, Jelgavas pilsēta, Latvia.
Charlotte ir dzimis 1811.gada 15. aprīlis, Mitau, Kurland, Latvia, USSR.
Julius bija 12 brāļi vai māsas: Catharina Elisabeth Deringer (dzimusi Büttner), Mathilde Gottliebe Jürgenson (dzimusi Büttner) un 10 brāļi vai māsas.
Julius apprecēja Catharina Sophie Büttner (dzimusi Wotton-Hansen) diena mēnesis 1871, 33 gadu vecumā laulību vieta.
Catharina ir dzimis 1850.gada 28. februāris.
Viņiem bija 2 bērni: Nora Charlotte Jürgensohn (dzimusi Büttner) un vēl viens bērns.
Julius miris diena mēnesis 1914, 75 gadu vecumā.
Miris (pēc veca stila) 1914. gada 21. martā 76 gadu vecumā.
Atsauces
  • “Nāves piemiņa.” Latviešu Avīzes. 1876. 10.novembris.
  • “Iekšzeme.” Latviešu Avīzes. 1914. 30. marts.
  • Bērziņš, J. Daugavpils ev.lut.baznīca. 1893. Prospekts. Daugavpils, 1994.
  • “Visjaunākās ziņas.” Latviešu Avīzes. 1870. 24. jūnijs.
  • “Inland.” Rigasche Zeitung. 1914. 26.marts.
  • “Neuste Nachrichten.” Duna Zeitung. 1908. 17. oktobris.
  • “Nāves piemiņa.” Latviešu Avīzes. 1876. 10. novembris.