Latgales dati

1940. gada 3. novembris

Latvijas ev. lut. Baznīcas arhibīskaps Dr. T. Grīnbergs kopā ar draudzes mācītāju E. Spekmani iesvētī jaunuzcelto Kalupes ev. lut. draudzes dievnamu.
Kalupes draudzes priekšnieki:
Jānis Salenieks /1922-1942/, Jānis Arturs Klimanis /1942-/, Kārlis Kancāns.
Kalupes dievnama telpas garums ir 19 m, platums 8 m, platība 152 kvm
Kalupes draudzei ir divas kapsētas: Āpšu un Plānišķu kapi.
Iesvētīšanas laikā atradās Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā, mūsdienās Vārkavas novada Rožkalnu pagastā.
2005. gada 2. jūlijā baznīcas 65 gadu svīnību dievkalpojumu vadīja arhibīskaps Jānis Vanags.

Atsauces
  • Bērziņš, Ē. “KALUPES ev. lut. draudze un dievnams.” http://www.ltn.lv/~evalds/kld/ (03.11.2011).
  • “Kalupē ceļ dievnamu.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 31. jūlijs.
72a096fc5c6373790b7994fbef426039135d4b48
Ac870b8925d2b1bd6025914bb03c6fd72d8e2ac5
210fc088adf64406fe31d86c12728a64a5cd01e8
61f9ad2c1fa6f1817265ae58a50b01a28466a3f0
26a38c8bc4b91f5248e66a57a49e68526dc93099
6191f19ebeda8053ba86628b700a0b707e1f5b22
85cbbdabe21b91cdb4a4896bbe05e2f30e3df558
B15dac941476d11fc3fa79b45da3bc100f43bb1d
E1c8c36f38ed54e795c994220b7555ab3c0d25cb