Latgales dati

Izraksts no protokola par Helēnas Pudānes izsūtīšanu

Datējums: 1949 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Bleiere, D., Riekstiņš, J. Latvijas otrā masveida deportācija. 1949. gada 25. marts. Latvijas valsts arhīvs, 2008
B15cff1cf903b7de2cac57ee99b91dff763c10b8