Latgales dati

Rēzeknes skolotāju institūts /1930/

Pirmajā rindā no kreisās:
3. direktors prāvests Nikodems Rancāns
4. katoļu garīdznieks Staņislavs Tukišs

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta FB Arnolds Putniņš, 2022
1d2cd5df39e19db3eeda57e30959098cbcaf0574