Latgales dati

Dokuemnts ar Daugavpils prefektūras 3. iecirkņa priekšnieka Nikolaja Opincāna parakstu /1938/

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latgales Datu krājums
016f8a1a61e847bd2837449f7df987d059a46ce3