Latgales dati

9. Rēzeknes kājnieku pulks

9. Rēzeknes kājnieku pulka karavīri pie pulka emblēmas Janopoles vasaras nometnē, 20.gs. 30. gadi.
Foto no Latgales Kultūrvēstures muzeja krājuma.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/latgales.kulturvesturesmuzejs
2dc6bbff97a275ba781af6cb9b2e2d408edf818b