Latgales dati

Ambeļmuižas Romas katoļu draudzes locekļu sūdzība par Višķu baznīcas atsavināšanu /1936/

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632. f., 2. apr., 752. l., 184. lp.

Datējums: 1936 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/LNarhivs/
E2972b40152e1e9b74d62a8d7e7dcc2f3dd93e7b