Latgales dati

Višķu baznīca /1935/

Iekšskats. Ieejas durvis.
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632. f., 2. apr., 752. l., 149. lp.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta https://www.facebook.com/LNarhivs/
81ace2e41bdf330c46d1110fa6aab2a9e81c7891