Latgales dati

Latvijas Jaunatnes organizācijas (LJO) )vadības štābs un apriņķu jaunatnes vadītāji

No kreisās: (1. r.) sporta un fiz. audz. daļas vad. J. Rupners, garīgās audz. daļas vad. Daniels, štāba šefs kapt. A. Mateass, šefa vietnieks ltn. V. Švāns, Rīgas apr. jaunatnes vad. E. Freimanis, personāla un organ. d. vad. O. Šteinbriks, Ilūkstes apr. j. vad. Aleksandrs Laveniekovs; (2. r.) Bauskas apr. j. vad. A. Balodis, Tukuma apr. — E. Štāls, Aizputes — Meisners, Bauskas apr. j. vad. pal. A. Kalniņš, Kuldīgas apr. j. v. P. Ļavāns, Jelgavas apr. — ltn. K. Kauls, Ventspils apr. — A. Bīdermanis, Liepājas apr. — T. Grīnbergs; (3. r.) Valkas apr. — ltn. J. Balodis, Rēzeknes — Rūdolfs Mellups. Daugavpils — Kārlis Vingris, Madonas — vltn. F. Doks, Talsu — J. Strautāre, Jēkabpils — vltn. V. Krūmiņš, kursu vad. pal. J. Kažociņš.

Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Latvju jaunatne – tautas nākotnei, Laikmets Nr. 15, 09.04.1943
4e1aefdcdd684718259a74b1c50699063f2d50b5