Latgales dati

Kalupieši (70. gadu sāk.)

No kreisās:
1. Jānis Žuravskis, kolhoza "Kalupe" priekšsēdētājs
2. Jāzeps Korsaks, mežzinis
3. Vladislavs Zeile, ciema padomes priekšsēdētājs
5. Valentīna Timofejeva, partijas organizācijas sekretāre (partorgs)
6. Jāzeps Vucāns, Kalupes astoņgadīgās skolas direktors.

Autora paraksti, zīmogi, uzraksti: 20.gs. 70. gadu sākums
D3534c0729f34df3b784bea44e8b24eac19e2fe3