Latgales dati

Kalupes astoņgadīgās skolas izlaidums (1969)

1. rindā no kreisās: Genovefa Jakubovska, Morkāne Celīna, Antoņina Baltace, Antoņina Baika, Regīna Jakubovska, Zenta Mežraupa, Marija Ģeriņa.
2. rindā skolotāji: Kirilova, Ligija Plotka, Janīna Plone, Jāzeps Vucāns, Krievu sk.?, Antoņina Trantovska (Bogdāne), Valdis Lazdovskis
3. rindā no kreisās: Skolotāja Vucāne, skolotāja Ceple, skolotāja (krievu skolotāja), skolotāja Skrinda (Svētiņa), Vitolds Bindars, Vitālijs Ģeriņš, Jevgēnijs Guitāns, Skolotāja (Krievu skolotāja), Jānis Rasčevskis skolotājs Aloizs Strods, Jānis Soms, Aivars Strods, Arvīds Andžāns

Datējums: 1969 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Skolotāja V.Lazdovska arhīvs
0c030cbe86b54e6e553fa7d930f42aee71b71f89