Latgales dati

Biedrība "Starotne" (1932)

Daugavpils mājturības veicināšanas biedrība "Starotne" 1932. gadā pēc agronomes O.Stakles lekcijas.
Pirmajā rindā no kreisās:
1. Marta Kuncāne (sekretāre)
2. O.Stakle (agronome)
3. E.Pauliņa (priekšsēdētāja)
4. E.Ulpe (sekretāre)
Otrajā rindā no kreisās:
1. V.Kaktiņa (priekšsēdētāja biedre)
2. V.Ganģe (mantzine)
3. Anna Švirkste

Datējums: 1932 Izdevniecība, izdošanas laiks un vieta Zeltene, 1932. Nr.1
4b3abaf0c67346be7162392e6d905a3d82531301