Latgales dati
Dzimusi 1930. gada 5. decembrī.
Zinātniece (filoloģijas doktore)
Izglītības darbiniece (Liepājas Universitātes docētāja).
Līdz Otrajam pasaules karam dzīvoja Daugavpilī, kur tēvs Roberts Tiltiņš bija dzelzceļa mezgla grāmatvedis, gājis bojā kara sākumā.
Ģimene Daugavpilī dzīvoja līdz 1943. gadam.
Mirusi 2022. gada 26. septembrī.
Atsauces
  • Medveckis, A. “Daugavpils un Liepājas krustpunkti akadēmiska personāla bibliogrāfiskās pētniecības avotos.” Grām.: Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXIV starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVIII = Proceedings of the 24st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XVII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2015. 173.-183. lpp.
  • “Mūžībā devusies LiepU docente, literatūrzinātniece Ausma Grīnvalde.” https://irliepaja.lv/liepajnieki/muziba-devusies-liepu-docente-literaturzinatniece-/ (05.12.2023).
  • “Ausma Grīnvalde.” https://www.literatura.lv/personas/ausma-grinvalde (05.12.2023).