Latgales dati
Grāmattirgotājs Daugavpilī 20.gs. sākumā. Grāmatu tirgotava atradās Daugavpilī, Rīgas ielā 7, katoļu baznīcas tuvumā. Izplatīja arī latgaliešu laikrakstu "Drywa".
Aglonas baznīcā pie Dievmātes svētbildes apskatāms V.Gaudzes dāvinājums (vota) - lūgšanu grāmata "Aglonas zvaigzne" sudraba vākos, ar Marijas monogrammu.
Par dzīvesvietu uzrādīta Lašu pagasta Saveļjevka.
Miris 1925. gada 4. decembrī.
Atsauces
  • “Sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1927. 14. februāris.
  • “Reklāma.” Drywa. 1908. 17. novembris.
  • “Gaudze Vincents (# 1908–1915) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.” http://lgdb.lnb.lv/index/person/796/ (11.12.2016).
  • “Aglyuna un jos baznica.” Katoļu Dzeive, 1929. Nr. 8. 242. lpp.