Latgales dati
Dzimis 1921. gadā Kastīrē.
Otrā pasaules kara dalībnieks (sarkanais partizāns),
Aglonas ģimnāzijas audzēknis - komjaunietis.
1940. gadā kopā ar klasesbiedriem (Pāvelu Zaicevu /vēlāko padomju armijas virsnieku, Antonu Rekšņu /zinātniski pētnieciska institūta darbinieku, Pēteri Viļumu) izveidoja pirmo komjauniešu grupu Daugavpils apriņķī un bija dusskolas komsorgs.
Ventspils pilsētas komunistiskās partijas komitejas pirmais sekretārs.
Strādājis augstos amatos Latvijas jūras kuģniecībā, Rīgas zvejas ostā.
Amati: 1941. gadā komjaunatnes Daugavpils apriņķa komitejas instruktors. Lielā Tēvijas kara sākumā evakuējas uz Saratovas apgabalu. 1942. gada janvāri brīvprātīgi iestājas Padomju Armijā. Pēc speciālu kursu beigšanas iesaistās partizāņu kustībā, ir drošsirdīgs cīnītājs un sekmīgi veic partizāņu vienības komjaunatnes organizatora pienākumus.
No 1944. līdz 1947. gadam E. Baško strādā komjaunatnes darbā. Viņš ir komjaunatnes Daugavpils apriņķa komitejas sekretārs, komjaunatnes CK sekretārs, Valsts jūras kuģniecības politdaļas priekšnieka vietnieks komjaunatnes darbā. 1947. gadā iestājas LKP CK Republikāniskajā partijas skolā. Pēc skolas beigšanas strādā jūras kuģniecības politdaļā.
1956. g. viņu ievēl par partijas Ventspils pilsētas komitejas sekretāru. No 1958. gada decembra ir LKP CK daļas vadītāja vietnieks.
Apbalvots ar Tēvijas kara ordeni un vairākām medaļām. Latvijas Komunistiskās partijas XV kongresā ievēlēts par Latvijas KP Centrālās Komitejas locekli.
Miris 1989. gada 12. martā Rīgā.
Atsauces
  • Rekšņa, F. “Gājām, kur sūtīja komjaunatne.” Padomju Jaunatne. 1988. 22. jūnijs.
  • “Atvadu vārdi novadniekam.” Ļeņina Karogs (Preiļi). 1989.03.23.