Latgales dati
Dzimis 1910. gada 11. decembrī Mērdzenes pagasta Loču ciemā.
Iekšlietu darbinieks (iekšējā dienesta ģeneralmajors; Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas 2N daļas (cīņa pret nacionālajiem partizāniem) priekšnieks /1946-1960/; Latvijas PSR Iekšlietu ministrs /1953-1962/). Atvaļināts no dienesta 1963.gadā.
Žvinklis, A. (2016): Zujāns Ivans Donāta d. (1910) – PSKP b. no 1944. g. V.d.d. no 1940. g.; majors. LPSR IeTK Daugavpils pils. daļas 2. nod. operat. pilnv. 1940.VIII–1941.V; LPSR VDTK Daugavpils pils. daļas slepenās politiskās nodaļas operat. pilnv. 1941.V–VI; PSRS IeTK operatīvi čekistisko kursu klausītājs Kuibiševā 1942.II–III; PSRS IeTK Augstākās skolas kursu klausītājs Maskavā 1942.IV–1943.II; PSRS VDTK 4. pārv. operat. pilnv. rezervē 1943.V–1944.II; LPSR VDTK operat. grupā apr. daļas pr-ka amatā 1944.III–VIII, Abrenes apr. daļas pr-ks 1944.VIII–IX; LPSR VDTK 2. daļas 3. nod. pr-ks 1944.IX–1945.VII; LPSR VDTK–VDM 2. daļas prka vietn. 1945.VII–1946.XI, 2-N daļas pr-ks 1946.XI–1950.IV, 2. daļas pr-ks 1950.IV–1953.V; iekšlietu, no 1962.IX sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrs 1953.V–1963.II.
Miris 1975. gada 1. janvārī.
Atsauces