Latgales dati
Dzimusi 1961. gada 19. decembrī.
Zinātniece (filoloģijas doktore /2011/,
izglītības darbiniece (Rēzeknes Augstskolas docente).
Promocijas darbu aizstāvējusi Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomē /2001/. Tēma -„Džozefa Konrada jūras proza”.
Atsauces