Latgales dati
Dzimusi 1916. gada 30. novembrī.
Izglītības darbiniece (Kalupes pamatskolas fiziskās audzināšanas skolotāja /1937-/).
Kalupes aizsardžu sporta pulciņa vadītāja, Kalupes aizsargu nodaļas kora vadītāja /1938-1939/, kas bija pirmais koris Kalupē.
Rīgas radiofona diktore.
Daugavpils valsts skolotāju institūta 1937.gada absolvente.
Pēterim Lesiņam agrārās reformas laikā piešķirta jaunsaimniecība Kalupes pagastā.
Mirusi.
Atsauces
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 45.lpp.
  • “Galīgi piešķirtās zemes.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1924. 19. aprīlis.
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.
Dac7b1657257d16ebac4dde557ea350a92166bb4