Latgales dati
Dzimusi 1916. gada 30. novembrī.
Izglītības darbiniece (Kalupes pamatskolas fiziskās audzināšanas skolotāja /1937-/).
Kalupes aizsardžu sporta pulciņa vadītāja, Kalupes aizsargu nodaļas kora vadītāja /1938-1939/, kas bija pirmais koris Kalupē.
Rīgas radiofona diktore.
Daugavpils valsts skolotāju institūta 1937.gada absolvente.
Pēterim Lesiņam : agrārās reformas laikā piešķirta jaunsaimniecība Kalupes pagastā.
Atceres dati ņemti no www.cemety.lv, jo sakrita esošie dzimšanas dati dd.mm.gg.
"Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas Ziņojuma" sludinājums (1916) - tiek meklēta Lesiņa Anna Krišus meita no Kalupes pagasta.
Mirusi 1986. gada 20. jūlijā. Apbedīta Rīgas Lāčupes kapos.
Atsauces
  • Paukšte, J. Dzimtās zemes elpa. Daugavpils: Saule, 2011. 45.lpp.
  • “Galīgi piešķirtās zemes.” Zemes Ierīcības Vēstnesis. 1924. 19. aprīlis.
  • Latvijas valsts vēstures arhīvs, 5258. f., 1. apr., 409. l.
  • “Tatjana Ļešina 30.11.1916 - 20.07.1986.” https://www.cemety.lv/public/deceaseds/239923?type=deceased (09.09.2022).
Dac7b1657257d16ebac4dde557ea350a92166bb4