Latgales dati
Dzimis 1684. gadā.
Grāfs,
ietekmīgas Latgalē muižnieku dzimtas pārstāvis, kura priekšteči cēlušies no Vestfāles.
Inflantijas vojevoda (1769-1775) un kastelāns (1767-1769).
1727. gadā no Ludingshauzeniem-Volfiem nopirka Līksnu un Kalupi. Tā veidojās dzimtas plašie īpašumi Latgalē un Zemgalē.
Vecākajā īpašumā Līksnā 1770.gadā uzcēlis baznīcu un pili.
Dzīvesbiedre Magdalena Budberga /1712-1770/.
Ģimenē 3 dēli un 5 meitas.
Dēls Jans Tadeušs Zībergs (pēc G.Manteifela - vienīgais no 3 brāļiem, kuram bija bērni, tāpēc Jans mantoja vecāko īpašumus), mazmeita - Izabella Helēna Plātere - Ziberga.
Dēls Jans Kazimirs Zībergs (1742-1820)
Dēls Jozefats Staņislavs Zībergs (?-1816)
Meita Ludvika ieprecēta Borhos, dzīvesbiedrs Jans Andžejs Jozefs Borhs.
Meita Barbara /1740-1811/ ieprecēta Tīzenhauzenos, kuru mazdēla Konstantīna Tīzenhauzena (dzīvoja mūsdienu Baltkrievijā 1786-1853) ģimenē ir dzimusi Marija Tīsenhauzena - Pšezdzecka, albuma - dāvanas Romas pāvestam Leo XIII izveides iniciatore.
Miris 1776. gada 28. janvārī.
Atsauces
  • Zilgalvis, J. Daugavas muižas 18.gs. - 20.gs. sākums. Rīga: Izglītība, 2002. 34.-36.lpp.
  • “Józefat Zyberk zu Wischling.” http://www.sejm-wielki.pl/b/11.434.134 (22.11.2012).
  • “Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom IV.” http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/295 (24.11.2012).
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom IV [Kęs - Kutno]. Warszawa, 1883. S. 295.-296.
B60e6ca38db5d18f740687621f2614f8e9b8b4dd