Latgales dati
Dzimusi 1905. gada 29. oktobrī Zvirgzdenes pagastā Stepona Samuša ģimenē.
Izglītības darbiniece (Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijas skolotāja),
sabiedriska darbiniece (sieviešu korporācijas "Dzimtene" dibinātāja).
Beidzot Latvijas Universitāti, rakstīja diplomdarbu filoloģijā "Kalupes izloksnes apraksts" /1936/. Beigusi Ludzas apriņķa ģimnāziju /1925/.
Dzimšanas datums minēts LU studentu lietu materiālos. Minēti dažādi dzimsanas datumi - (29., 20. okt.).
Mirusi 1937. gada 23. oktobrī Rīgas 2. slimnīcā. Apbedīta Ludzas katoļu kapos.
Atsauces