Latgales dati
Dzimis 1889. gada 21. decembrī Baltinavas pagastā.
Politiķis (iekšlietu ministra biedrs /1931-1932/).
Kā ministra biedrs bija atbildīgs par Latgales lietām.
Latgales lietu pārzinis mežu departamentā. Amats dibināts 1923. gadā, likvidēts 1934. gadā.
revidents.
Miris 1975. gada 6. februārī Sanfrancisko.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 141.lpp.
  • “Henriks Vizulis (foto).” Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis. 1931. 12.jūnijs.
  • Vizulis, H. “DAŽAS ATMIŅAS NO MEŽU DEPARTAMENTA DIENESTA PAVADĪTIEM GADIEM.” Meža Vēstis, 1965. 1. jūnijs.
6116061a904eae2270a59c2a45de7881de8a7c82
763662ae8c8e8c035ea3314e2ace6a101f608982