Latgales dati
Dzimis 1897. gada 8. februārī Krāslavā Mihaila Hieronīma Johana Broel - Plātera ģimenē.
Zinātnieks (filozofijas un teoloģijas doktors),
katoļu garīdznieks (kapelāns),
Polijas armijas poručņiks.
1920. gadā bija iekļauts Polijas delegācijas sastāva miera sarunās ar Padomju Krieviju, kas norisinajās Rīgā. L. Plāters-Broels oktobrī Rīgas komandantūrā lūdza atļaujuapraudzīt sava tēva īpašumu.
1920. gadā bija poļu komisijas sastāvā Latvijas - Polijas savstarpējo norēķinu sarunās.
Broelu - Plāteru dzimtas Krāslavas zara pēdējais pārstāvis.
1933. gadā Viļņā izdota grāmata „Konstantīns Lielais un Katoļu baznīca- vēstures studijas”,
1939. gadā Ļvovā - grāmata „Leon hr. Plater 1863. gada sacelšanās Poļu Inflantijā varonis”,
Londonā izdotā grāmata „Katolicisms- dzīves norma”,
1979. gadā - „Kas tagad?”.
Miris 1980. gada 10. februārī Herlenā, Nīderlandē. Apbedīts Nīderlanē, vēlāk kremēts, 2012.gada 16.septembrī pīšļi novietoti Krāslavas baznīcas kriptā.
Atsauces
  • “Leon Joachim Błażej Broel-Plater.” http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.22297 (29.09.2012).
  • Upenieks, Ā. “Pēdējā Krāslavas Plātera pīšļi rod atdusu dzimtajā pilsētā.” Latgales Laiks. 2012. gada 12. oktobris.
  • Jēkabsons, Ē. Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920.gadā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 195. lpp.