Latgales dati
Dzimis 1917. gada 8. aprīlī Kalupes pagastā, tagad Rožkalnu pagasta Gadzānos.
Izglītības darbinieks (skolotājs /Lāču, Raudas, Aizkalnes pamatskola/).
Latvijas armijas virsnieka vietnieks.
1941.gada 29. jūlijā smagi ievainots rokā cīņā Vārkavas pagastā ar sarkanarmiešiem. Sadursmē krita arī vidusskolas absolvents Ivbulis. Partizānu grupas vadītāji bija Alfrēds Veiss un Kazimirs Rusiņš.
Vārkavas teritorijā pie Vepriem 1941.gada 11. jūlijā sadursmē ar sarkanarmiešiem gāja bojā vietējais iedzīvotājs Broņislavs Puplavskis, apbedīts 13. jūlijā.
Beidzis 2.Vārkavas pamatskolu /1931/. Daugavpils valsts skolotāju institūta absovents /1937/.
Māte Tekla Gadzāne dzīvoja Vārkavas Gadzānos.
Miris 1941. gada 6. jūlijā Daugavpils slimnīcā no ievainojumiem, kas gūti cīņā ar sarkanarmiešiem pie Vārkavas 2. pamatskolas. Sākotnēji apbedīts Dubrovina parkā Daugavpilī līdzās vācu kareivjiem. Pie parka, tagadējā muzeja telpās, bija izvietota vācu armijas lazarete. Pārapbedīts 1941.gada 4.oktobtī Kalupes pagasta Lazdānu kapos. 1942. gada jūlijā atklāts kapa piemineklis. .
Atsauces
  • “Partizānu darbs Vārkavas pagastā.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 18.jūlijs.
  • “Aizkalnē atkal brīvi runā latviešu valodā.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 6.augusts.
  • “Dedzīgais patriots guldīts dzimtenes smiltājā.” Daugavas Vēstnesis. 1941. 9.oktobris.
  • “Sapni par dzimteni pagalvī likšu...” Daugavas Vēstnesis. 1942. 24.jūlijs.
  • Pelkaus, E. Cīņa un cerība: partizāni Latvijā 1941. gada vasarā. 2004. 80. lpp.
0842d8f0f9576ebfc4c66fcb3cf2d4251846e1e8
5ba01cccf8faa9244c9ae4ebff99d450194f0896
3f8c38291f043cc267de282311618c59bdcba164