Latgales dati
Dzimis 1951. gada 6. decembrī Rekovas ciemā.
Literāts (letonists, tulkotājs,
žurnālists,
izglītības darbinieks (Balvu rajona Tilžas vidusskolas un Tilžas internātskolas angļu valodas skolotājs /1975-1989/),
politiķis (Augstakas Padomes deputāts /1990-1993/).
Savācis ap 2000 ābeces no 150 zemēm 280 valodās un dialektos.
2019. gada ziņa: Viņa kolekcijā ir aptuveni 8500 ābeču vairāk nekā 1000 valodās no 216 zemēm. Tāpat Cibuļs izveidojis pasaules ābeču kolekcijas katalogu internetā. Viņa ābeču izstādes ir bijušas daudzās pasaules valstīs un Cibuļs regulāri savu kolekciju eksponē arī Latvijas muzejos un bibliotēkās.
Atsauces
  • Bankavs, A., Jansone, I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas. Red. Inta Rozenvalde. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 117.-188.lpp.
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 166.-167.lpp.
  • “Via Latgalica 3.” https://www.lu.lv/filol/latgalistica/doc/LKM_3.pdf (06.11.2022).