Latgales dati
Dzimis 1881. gada 24. septembrī Skujenes pagastā.
Pašvaldību darbinieks (Jaunlatgales apriņķa vecākais /1936-?/, arī Otrā pasaules kara laikā /1942-1944/).
Pirms tam bija Valkas apriņķa vecākais.
Kara beigās emigrējis, bet 1947.gadā atgriezies dzimtenē.
Miris.
Atsauces
  • “Apriņķa vecāko maiņa Jaunlatgalē.” Daugavas Vēstnesis. 1936. 14.augusts [foto].
  • “Jaunlatgales apriņķa vecākais.” Brīvā Zeme. 1937. 8. janvāris [foto].
  • Pavlovičs, J. “Okupācijas varu maiņa Latgalē 1941. gada vasarā.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 13. sējums. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. 201.-257.lpp. (Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā.).
  • “Kāds svarīgs repatriants.” Latvju Ziņas. 1948. 17. marts.
  • Statistikas brīvprātīgo korespondentu rokas grāmata 1944. gadam. Rīga, 1944. 456. lpp.
4f74a12be76a174adbd9d9be4df98918cd00d872