Latgales dati
Dzimis 1941. gada 9. jūnijā.
Poļu zinātnieks (vēsturnieks, mākslas zinātnieks).
Pētot Latgales arhitektūras vēsturi, 1986. gada publikācijā izvirzījis tēzi par B.F.Rastreli kā Dinaburgas jezuītu baznīcas arhitektu. Šī hipotēze ir argumentēti kritizēta Latvijas mākslas zinātnieku darbos (skat. R.Kaminskas zinātniskos rakstus).
Atsauces
  • Glovackis, K. “Jezuītu baznīca Daugavpilī un kāda hipotēze par to.” Grām.: Materiāli feodālisma posma Latvijas mākslas vēsturei. T.IV. Rīga, 1989. 228.-249.
  • Lancmanis, I. “F. B. Rastrelli darbība Latvijā mākslas vēstures atspoguļojumā.” Latvijas Vēstnesis. 1998. 17. novembris.