Latgales dati
Dzimis 1667. gada 25. martā Krakovā.
Katoļu garīdznieks (Inflantijas bīskaps ar rezidenci Dinaburgā /1711-1716/),
zinātnieks (doktora grāds civillikumos).
Vēsturē pazīstams Šembeka 1715. gada relācija (ziņojums) Romas pāvestam Klemansam XI. Šī relācija vērtīgs rakstīts vēstures avots, kuras ir bīskapa paplašināta atskaite par bīskapijas darbību Latgalē.
Būdams Inflantijas bīsdaps, apmeties uz dzīvi Stiglovas muižā. Cēloni nav zināmi, iespējams nedroša situācija Daugavpilī.
Miris 1748. gada 6. jūlijā.
Atsauces
  • “Archbishop Karol Antoni Szembek.” http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bszembe.html (03.12.2010).
  • “Divas bīskapu (Chr. Šembeka 1715. g. un J. D. Puzinas 1749. g. 1) relacijas Sv. Krēslam par Livonijas un Piltenes baznīcas stāvokli.” Grām.: Latvijas Universitātes raksti. 1.sēj. Latvijas Universitāte: 1939. 48 lpp. (Romas katoļu fakultātes teoloģijas sērija.).
  • ““Divas bīskapu (Chr. Šembeka 1715. g. un J. D. Puzinas 1749. g. 1) relacijas Sv. Krēslam par Livonijas un Piltenes baznīcas stāvokli.” Grām.: Latvijas Universitātes raksti. 1.sēj. Latvijas Universitāte: 1939. 1.-48.lpp. (Romas katoļu fakultātes teoloģijas sērija.).” https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/959/lurr1939s01n01.pdf?sequence=1 (25.03.2014).
  • Berzmalis, V. “Styglova kai Livonijas bīskapu rezidence.” Katõļu Dzeive, 1929. Nr. 12, 358.-259.lpp.
  • Vaivods, J. Garīgā dzīve un tās vadītāji Kurzemē 18. gadsimtā. Diplomdarbs. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2018. 183. -184. lpp.
D5d401e3c51a01c761c61340752dc846585bb1f9