Latgales dati
Dzimis 1878. gada 2. martā Nautrānu pagastā.
Katoļu garīdznieks (draudžu prāvests /Auleja, 1911-1919; Dricāni, 1919-1921; Bukmuiža, 1921-1928; Bērzgale (pie Rēzeknes) un Mežvidi, 1928-1932; Rikava, 1932-1939/).
Pirmā darba vieta ir bijusi Daugavpils, Sv. Pētera draudze.
Latgales atmodas darbinieks. Sarkaņu draudzē piedalījies grāmatu un laikrakstu izplatīšanā, organizējis pirmās biedrības. Aulejā dibinājis skolu un bērnu patversmi.
Pēdējo dzīvesvietu - Silovas viensētu novēlējis Garīgā semināra vajadzībām.
1917.gada Latgales kongresa dalībnieks. Ar viņa uzvārdu saistās dažviet literatūrā minētais gadījums - neapmierināto mēģinājums iemest J.Svikli Rēzeknes upē. Savukārt, citviet ir norādīts (skat. S.Škutāns Acta Latgalica I, 37.lpp.), ka minētais fakts nav apstiprināts.
Daugavas Vēstnesis: bērēs piedalījušies 12 garīdznieki...Uz kapa nolikts viens priežu zaru vainags, nedzirdēja nevienu atvadvārdu.
Miris 1939. gada 23. oktobrī Silovas viensētā. Apbedīts Nautrānu baznīcas dārzā blakus brālim Andrievam Sviklim.
Atsauces
  • Cakuls, J. Latvijas Romas katoļu priesteri: 1918-1995: Uzziņas. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija, 1996. 135.lpp.
  • “Stājusi pukstēt tautai atsaucīga sirds.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 20. oktobris.
  • “Jēzups Sviklis guldīts zemes klēpī.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 25. oktobris.
  • “Bazneickungss Sviklis.” Katõļu Dzeive, 1939. Nr. 12,
30751757d7d817c4d8fad2bdd277374cae830e40
7e8607537c1d0a38535016a9a62a33972bda3de0
Bbb94810f3a3f174b108b0899c698872bb95c92a