Latgales dati
Dzimusi 1941. gada 20. augustā Līksnas pagastā.
Padomju valsts un partijas darbiniece.
LKP Ogras rajona komitejas pirmā sekretāre /1983-/,
LPSR Augstākās padomes deputāte /1985-/.
Atsauces
  • “Āboliņa Janīna.” Grām.: Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 10.sēj. (2.grāmata). Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988. 6.-7.lpp.