Latgales dati
Dzimis 1550. gada 28. oktobrī Polijā.
Mūks, jezuīts.
1726. gadā pāvests Benedikts XIII kanonizēja Staņislavu Kostku. Polijā viņu godina kā bērnu un jauniešu aizbildni. 1962. gadā pāvests Jānis XXIII pasludināja svēto Staņislavu Kostku par Polijas aizbildni. Tiekn godināts 18. septembrī.
R.Nokārkls (2016) "1728. gadā [..] notikusī svinīgā un trīs dienas ilgā Kostkas [..] godināšana Daugavpilī pulcēja teju visus Latgales muižniecības pārstāvjus, kas svētku kulminācijas brīdī devās procesijā ar atkailinātiem zobeniem".
Vairāku Latgales baznīcu pieminekļi veltīti sv. S.Kostkam. Līksnas baznīcā ir altāra sānos pie presbitērija ir sv. Staņislava Kostkas ģipša statujas. Sv. S.Kostkas figūra ir arī Viļakas baznīcā.
Miris 1568. gada 14. augustā.
Atsauces
  • Nokārkls, R. “Jezuītu svētie, svētīgie un godājamie Latvijā 17.–19. gadsimtā.” Grām.: Reliģiski - filozofiski raksti. XXI. Rīga, 2016. 94.-113.lpp.
  • “Svētais Staņislavs Kostka.” https://katolis.lv/svetais-stanislavs-kostka/ (28.10.2022).