Latgales dati
Dzimis 1889. gada 18. martā Lašu pagastā.
Minēts kā Ķirupes muižas īpašnieks, kura īpašumu (dzirnavas, mūra ēku, 5 ha zemes) izsolīja 1928.gadā.
(Valdības Vēstnesis, 1928 23.janvārī)
Īpašumu nopircis Reinis Cīrulis 1922. gadā par 15.000 rubļu.
1941. gada tautas skaitīšanā minēts kā dzirnavnieks, luterticīgs, kas dzīvoja Līksnas pagasta Adatu fabrikas ciemā. Turpat minēta arī luterticīgā Cīrule Antonija, dzimusi Subates pagastā 1889. gadā un krieviete Saulīte Marija, dzimusi 1887. gadā Maskavā.
1941.gada izvesto sarakstā ir Viesturs un Janīna Cīruļi no Līksnas pagasta ūdensdzirnavām.
Atsauces