Latgales dati
Igaunijā dzimis 1855. gada 29. decembrī.
Igauņu rakstnieks (bērnu stāstu un lugu autors).
Pēc Kalkūnu muižas īpašnieka A. fon Etingena piedāvājuma veica grāmatveža palīga un kasiera darbu Kalkūnes rauga un spirta fabrikā /15.5.1894-8.8.1898/. Iespaidi Kalkūnos atspoguļoti autobiogrāfiskā darbā /1925/.
2013. gadā Daugavpilī izdota A.Kicbergam veltīta grāmata.
Miris 1927. gada 10. martā Tartu.
Atsauces
  • Tāks, R., Vaivode, E.T. “Augusts Kicbergs par Kalkūni.” Grām.: Tāvu zemes kalendars 2023. Kulturvēsturiska un literara godagrōmota. 84. goda gōjums. Latgolas kulturas centra izd., Rēzekne, 2022. 78.-83.lpp.
  • Pijols, I. “Igauņu rakstnieks Kalkūnē.” Karogs, 1982. 1. novembris.
  • Vaivode, T.E. (sakārtojums, priekšvārds, komentāri, pielikumi, personu rādītājs), Teka, R. (idejas autore, tulkotāja). Augusts Kicbergs Kalkūnē: rakstnieka 155. dzimšanas dienas atcerei. Daugavpils Universitāte: Saule, 2013. 100 lpp.
  • Sprūde, V. “1855. gada 29. decembrī.” http://www.la.lv/1855-gada-29-decembri/ (29.12.2015).