Latgales dati
Dzimusi 1902. gada 1. decembrī Rīgā.
Izglītības darbiniece (Daugavpils konservatorijas dziedāšanas nodaļas vadītāja, Grīvas pamatskolas skolotāja),
māksliniece (operdziedātāja, Daugavpils teātra aktrise).
Aktīva darbiniece Daugavpilī vācu okupācijas laikā, mūzikas skolas dziedāšanas klases vadītāja.
Dēvēta par "Latgales lakstīgalu". 1940. gada Latgales dziesmu svētkos izpildīja solodziedājumu A.Jurjāna kantātē "Tēvija".
Otrā pasaules kara laikā Daugavpilī vadīja šūšanas darbnīcu Vadoņa ielā.Darbnīca organizēta kopā ar kapteiņa Lapiņa kundzi. Darbnīcā strādāja A.Dundura, V.Jaunzeme, A.Galvāne, A.Bergmane, St.Spruženiece, I.Pļavēja, O.Krūmiņa, K.Kajējiņa, E.Geidāne, .Ž.Daņilova. Daugavpilī izkārtie Vācija sun nacionālie karogi, arī pie Vienība snama, bija darināti šajā darbnīcā.
Dzīvesbiedrs Daugavpils Jaunbūves katoļu baznīcas ērģelnieks Jānis Skrūzmanis.
Mirusi 1989. gada 3. septembrī ASV, Detroita. Apbedīta Woodlawn kapsētā līdzās dzīvesbiedram.
Atsauces
  • “Anna Skruzmane.” Daugavas Vēstnesis. 1936. 21.aprīlis [foto].
  • Lizlovs, E. “Mums zudušie (foto).” Laiks, Ņujorka. 1989. 11. janvāris.
  • “Māksliniece pie šujmašīnas.” Daugavpils Latviešu avīze. 1941. 31. augusts.
2b483f70d6f074ce003ff010067e1cea261c4f5d
Ec51ee49496202806fe6d20a34557dc0ce51e4ab