Latgales dati
Dzimis 1867. gada 19. jūlijā Krāslavā.
Katoļu garīdznieks (Pleskava, 1894-1896/, Vitebska, 1896-1903/, Pēterburga, 1903-1923/).
Arhibīskapam Janam Cepļakam un prelātam Butkevičam tika piespriesta nošaušana, bet pārējiem divpadsmit garīdzniekiem – dažāda ilguma ieslodzījums. Pateicoties Rietumu protestiem, arhibīskaps tika apžēlots, bet prelāts Butkevičs naktī no 31. martu uz 1. aprīli – nošauts.
Krāslavā pie Sv. Ludvika baznīcas 20.-30. gados atradās piemineklis sarkanā terora upuriem – 1923. gadā „par ticību nomocītajam krāslavietim”, Pēterpils dekānam, prelātam Kon­stantīnam Butkevičam un 1919. gadā Daugavpilī nogalinātajiem pieciem draudzes locekļiem. Pēc 1940. gada piemineklis ticis iznīcināts, toties Krāslavas kapsētā blakus kapličai saglabājies un atjaunots pr. K. Butkeviča simboliskais kaps.
2003. gadā pēc Krievijas bīskapu konferences ierosinājuma Romā tika uzsākts 16 padomju laika mocekļu beatifikācijas process, starp kuriem ir arī krāslavietis priesteris Konstantīns Butkevičs.
Nošauts 1923. gada 1. aprīlī Krievijā.
Atsauces