Latgales dati
Dzimis 1906. gada 24. septembrī Zvirgzdenes pagasta Vērņos.
Pašvaldību darbinieks (Pašvaldību departamenta finansu biroja pārzinis /-1939/; Rēzeknes apriņķa vecākais /1940-; 1942-1943/; Liepājas-Aizputes apriņķa revidents /1939-1940/)
korporācijas MONTANIA filistrs.
Pirmais pašvaldību darbinieks no Latgales ar augstāko izglītību. 1939.gadā beidzis Latvijas Universitātes tiesību zinātņu nodaļu.
Rēzeknes apriņķa vecākā amatu 1940.gada maijā pārņēma no Franča Kozul-Kažas.
Miris 1946. gada 18. septembrī pārvietoto nometnē Vācija, Rorbachā, netālu no Heidelbergas.
Atsauces
  • Krēgere, O. “Ieskats “padomju dzimtenes nodevēju” sarakstā. 1944. gads, Ludzas apriņķis.” Latvijas arhīvi, 2009. 4., 119.lpp.
  • “Akademiskā saimē.” Jaunais Vōrds. 1939. 26. okt.
  • “Miris Antons Ruško.” Latvju Ziņas. 1946. 19.oktobris.
  • Fr. M. “Par agri noslēdzies mūžs.” Latviešu Ziņas. 1946. 2. opktobris.
  • “Rēzeknes apriņķim jauns vecākais.” Brīvā Zeme. 1940. 28. maijs.
  • Statistikas brīvprātīgo korespondentu rokas grāmata 1944. gadam. Rīga, 1944. 455. lpp.