Latgales dati
Dzimis 1892. gada 21. jūlijā Maļinovas pagasta Lipinišku ciemā.
Literāts (pseidonīms Čangalāns, Seimaņs Līpojs, Apsmeitais, Atoms),
skolotājs,
preses darbinieks (latgaliešu izdevumu "Drya", "Gunkurs", "Latgolas škola", "Sējējs" līdzstrādnieks).
1960. gadā izdota dzejas izlase "Tovā vōrdā", ko uzskata par pēdējo latgaliešu izdevumu (līdzās "Kolhoznīku kalendāram 1960"), pēc kura 1960. gadā iestājās neoficāls latgalešu drukas aizliegums.
Politiskajos uzskatos bija kreisi orientēts. Strādājot Mežvidu skolā, iepazinies ar domubiedriem - Aleksandru Strupišu, Pēteri Voitkānu.
Mūža nogalē dzivojis Jurkās pie Rēzeknes, kas bija netālu no Stepona Seiļa Kļovom.
Miris 1969. gada 22. martā. Apbedīts Rēzeknes Miera ielas kapos.
Atsauces
  • Latvijas padomju enciklopēdija: 10 sējumos /galv. red. P.Jērāns. 8.sēj. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1981. 214.lpp.
  • Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 400.lpp.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. 260.lpp.
  • “Dzejnīks Seimaņs Putāns (foto).” Latgolas škola, 1929. Nr. 10, 1.lpp.
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 89. lpp.
9e4e9f00dd4fb571f7b7a94e92e10a0631456e4e