Latgales dati
[arī 24.03] dzimis 1890. gada 14. martā Kaplavas (Bornes) pagastā.
Militārs darbinieks (1920. gadā Daugavpils pilsētas un apriņķa komandants un garnizona priekšnieks (vienlacīgi līdz 1920. gada decembra beigām arī Daugavpils apriņķa apsardzības /kara priekšnieks), pilnvarotais pārstāvis pie Latgalē operējošās Polijas armijas; bataljona komandieris 11. Dobeles kājnieku pulkā).
Latvijas brīvības cīņu dalībnieks (apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni).
Daugavpils muitas eksperts /1924-1925/.
Jaunlatgales robežsargu apgabala 2. rajona priekšnieks, 1931.— 1940. gadā bija valsts nekustamo īpašumu pārzinis Daugavpilī.
Otrā pasaules kara dalībnieks (J. Kureļa grupas Skrīveru bataljona komandieris /1944/).
1944. gadā arestēts un ieslodzīts Štuthofas koncentrācijas nometnē.
Miris, evakuējot nāves nomenti, 1945. gada februārī Lauenburgas apkārtnē Vācijā.
Atsauces