Latgales dati
Dzimis 1880. gada 26. maijā Litenes pagastā Andreja Baloža ģimenē.
Izglītības darbinieks (skolotājs /Rēzeknes tirdzniecības skola, 1914-1918/, minēts arī kā jaundibinātās 1918. gadā Rēzeknes komercskolas direktors),
pašvaldības darbinieks (Rēzeknes pilsētas domnieks, valdes loceklis /1917/),
politiķis (Tautas Padomes loceklis latgaliešu frakcijā /1919-1920/),
zinātnieks (ekonomikas doktors /1936/, kooperācijas pētnieks).
1917. gadā Latgales latviešu kongresa dalībnieks (minēts ar uzvārdu Bolūds), organizācijas komitejas loceklis.
Kopš 1927. gada Latvijas Universitātes docētājs, arī profesors.
Miris 1951. gada 1. oktobrī Rīgā.
Atsauces
  • “Pirmais ekonomiskais zinātņu doktors.” Jaunais Vōrds. 1936. 5.novembris.
  • “Balodis Eduards.” Grām.: Es viņu pazīstu: latviešu biogrāfiskā vārdnīca. [redaktors Žanis Unāms]. [Grandheivena]: Raven Printing, 1975. 49.lpp.
  • “Miris prof. Eduards Balodis.” Laiks, Ņujorka. 1951. 19. decembris.
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 51.-54.lpp.
  • “Eduards Balodis — ekonomisko zinātņu doktors.” Kopdarbība. 1936. 13. novembris.
0b21e6314de71c7b15030f67adfb71e851cf453d