Latgales dati
Dzimis 1911. gada 31. jūlijā Vārkavas pagastā Vēverovkā.
Pašvaldību darbinieks (Daugavpils apriņķa izpildkomitejas priekšsēdētājs /1.10.1940.-?, arī pēc 1945/), Daugavpils apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs.
kreisi noskaņots politiķis.
Augstākās Padomes deputāts /1940-1941; arī pēc kara/).
Latvijas PSR komunistiskās partijas CK lauksaimniecīnas nodaļas vadītājs /-1961/.
...
Bijis sargs (pēc citām zinām - kurjers) Zemes bankas namā Daugavpilī, 1932. gadā tiesāts par komunistisku darbību, jo aizturēts nelegālā sapulcē Daugavpils apkārtnes mežā.
1929. gadā prese bija sludinājums par pieteikšanos uz īpašumu "Ustraņi"(Vēverovka), kura piederējusi 1917. gadā mirušajam Luriņam Broņislavam Antona dēlam.
Ir ziņas, ka A.Luriņš mācījies Daugavpils 1. ģimāzijā, to nav pabeidzis, mācījies citās skolās, apzadzies. Par zagšanu no skolas izslēgts brālis Dominiks Luriņš. (Daugavpils Latv. avīze. 1941.7.7.)
Miris 1986. gada 5. oktobrī. Apbedīts Meža kapos.
Atsauces
  • “Mūsu deputātu kandidāti Augstākajai Padomei.” Padomju Latvija. 1941. 5. janvāris [foto].
  • “Biedrs Antons Luriņš.” Cīņa. 1941. 5.janvāris [foto].
  • “Vālātōju sasatikšona ar deputata kandidatu b. Luriņu.” Taisneiba. 1940. 31. decembris.
  • Dinere, C. “Antons Luriņš.” Cīņa. 1946. 25. janvāris.
  • “Antons Luriņš 1911 - 1983.” https://cemety.lv/public/deceaseds/869001?type=deceased (30.10.2022).
7c86c8fe7eb94c97cd9de0fe9587eac41cac4948
91077ea48b43b3b9eb7694ee13d55640bb5f5549