Latgales dati
Dzimusi 1941. gada 1. decembrī Kaunatā.
Zinātniece (pedagoģijas habilitētā doktore /1994/),
izglītības darbiniece (Latvijas Universitātes profesore).
Daugavpils Universitātes docētāja: Daugavpils Pedagoģiskā institūita Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākā pasniedzēja (1981); docente (1987); DPU Jelgavas Mācību centra vadītāja (kopš 1995. g.), DPU Pirmsskolas un sākumskolas metodiku katedras profesore (kopš 2000. g.).