Latgales dati
Dzimis 1941. gada 29. aprīlī Balvu rajona Krišjāņu pagastā.
Politiķis (LR AP deputāts /1990-1993/),
lauksaimnmieks (padomju saimniecības “Stāmeriena” galvenais zootehniķis /1965-1967/, kolhoza “Agrumi” priekšsēdētājs /1967-1970/, kolhoza ”Rainis” priekšsēdētājs /1970-1980/, 1982-/, Gulbenes Lauksaimniecības pārvaldes priekšnieks /1980-1982/.
Balsoja par 4.maija Neatkarības deklarāciju.
Atsauces
  • Latgaliešu politiķi un politiskās partijas neatkarīgajā Latvijā. Sast. Ē.Jēkabsons, V.Ščerbinskis. Rīga: Jumava, 2006. 171.-172.lpp.
  • Jundzis, T. (red.). 4.maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. 2000. (Fonds Latvijas Vēsture.).
  • “Pēteris Gabranovs.” http://www.gramata21.lv/users/gabranovs_peteris/ (29.04.2011).