Latgales dati
Dzimusi 1956. gada 15. janvārī Kārsavā.
Izglītības darbiniece (Liepājas Universitātes /LiepU/ Pedagoģijas katedras profesore /2003-/),
zinātniece (pedagoģijas doktore /1993/).
LiepU docētāja kopš 1987. gada: Liepājas Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras pasniedzēja /1987-1988/, vecākā pasniedzēja /1988-1989/, docente /1989-1999/, asoc. profesore /1999-2003/; Pirmsskolas un speciālās pedagoģijas fakultātes dekāne /1989-1997/, LiepU Senāta priekšsēdētāja /2000-/).
Apbalvota ar LR Izglītības ministrijas atzinības rakstiem /1997, 2004/.
Atsauces
  • Liepājas Universitāte. Akadēmiskā personāla biogrāfiskais rādītājs / Sastādītājs un redaktors Arturs Medveckis. Liepāja: LiePa, 2007. 128. lpp.